XVII Liceum Ogólnokształcące im. Młodej Polski

wybierz jedną z 3 podstron ZSO7

2014-01-23 21:19:32

Dziennik elektroniczny

czytaj więcej...

2015-01-15 19:05:14

1% dla naszej szkoły

Dyrekcja szkoły i Rada Rodziców ZSO nr 7 zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku Stowarzyszeniu Pomocy Szkole Małopolska.

czytaj więcej...

2016-03-02 15:26:28

Dzień Otwartych Drzwi

Kliknij i przeczytaj co w programie Dnia Otwartych Drzwi...

czytaj więcej...
bip
bip
naszeszkoly

Harmonogram rekrutacji do XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w Krakowie:

Krok po kroku….

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych trwa od 11 kwietnia 2016 roku do 10 czerwca 2016 roku do godz. 15:00.

1. Rodzice/kandydaci rejestrują się (kandydaci spoza systemu rekrutacji elektronicznej)lub logują się (kandydaci ze szkół krakowskich, objętych systemem rekrutacji elektronicznej) na stronie:

e-omicron.pl

2.Rodzice/ kandydaci wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Wypełniony w systemie formularz i wydrukowany, podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego przynoszą do szkoły pierwszego wyboru w terminie: od 11 kwietnia 2016 do 10 czerwca 2016 roku do godz.15:00. Ewentualnie składają dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, niepełnosprawność kandydata lub jego rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwa oraz dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. ( zasady naboru i dokumenty do pobrania na stronie e-omicron.pl

UWAGA KANDYDACI DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

Kandydaci, którzy wybrali na liście priorytetów na dowolnej pozycji grupę rekrutacyjną dwujęzycznąmuszą złożyć wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru najpóźniej do 2 maja 2016 r. do godz. 15.00.

4. Jeśli wyborem jest klasa dwujęzyczna z językiem francuskim kandydat musi przystąpić do egzaminu z języka francuskiego 30 maja 2016 roku o godz. 9:00 ( z przyczyn obiektywnych egzamin z języka francuskiego może odbyć się w innym terminie - rodzice/opiekunowie proszeni są o kontakt ze szkołą).

5. Do 6 czerwca 2016 roku do godz. 15:00 Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki egzaminu z języka francuskiego.

5. W dniach 24 - 28 czerwca do godz. 15:00 rodzice/kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wynik z egzaminu gimnazjalnego przynosząc je do XVII Liceum Ogólnokształcącego (szkoła pierwszego wyboru)

6. Do dnia 30 czerwca 2016 roku do godz. 15:00 komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do XVII Liceum Ogólnokształcącego dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7. Dnia 1 lipca 2016 roku o godz. 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych XVII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

8. Do dnia 12 lipca 2016 roku do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia do oddziałów klas pierwszych XVII Liceum Ogólnokształcącego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum.

9. Dnia 13 lipca 2016 roku o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do XVII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które nie będzie prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego. W systemie dostępna będzie informacja o wolnych miejscach w szkołach.

Akty prawne regulujące warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

UCHWAŁA NR XXXIV/562/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D21209%26typ%3Du

ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim
http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=12773

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1942/1